• устойчивост на наводнения и влага: Дървените материали и гипсовите плочи са естествен регулатор на влажността в помещенията. Сглобяемите къщи могат да поемат определено количество вода, след което започват да изпаряват водата, както е и при останалите видове конструкции. При сглобяемите къщи обаче, времето за съхнене след наводнение е по-късо, тъй като те поемат по-малко вода, а конструкцията им дава възможност за по-бързо изпаряване. Изпаряването на водата не влияе върху стабилността и свойствата на конструкцията (за разлика от класическите строителни материали, които са податливи на корозия, гниене и роене, дървеният материал след изсъхване си възвръща първоначалните свойства), а щетите са основно повърхностни.
  • устойчивост на пожари: Дървото, както всички строителни материали, е податливо на горене, но докато при пожар стоманобетонът например може да се деформира при висока температура и да стане причина за внезапно срутване, то дървеният материал, използван в носещата конструкция не се разцепва, топи, огъва или експлоадира, а гори равномерно и с предвидима скорост. Дървената конструкция не променя носещата си способност при висока температура, а дори въгленът, който се образува действа забавящо на процеса на горене в дълбочина. От друга страна не може да се каже, че дървените сглобяеми къщи са по-рискови конструкции, тъй като пожарите почти никога не започват от конструкцията на сградите, а извън тях (тютюнопушене , ел. уреди, др). Също така използваните в панелите гипсови плочи или минерална вата са негорими, пожарозащитни или самогаснещи материали, които предпазват конструкцията от възникнали пожари. При специфични изисквания за пожароустойчивост е възможно да се използват химически препарати, които да направят дървото практически незапалимо.
  • устойчиви на земетресения: Според различни проучвания сглобяемите къщи са около 8-10 пъти по-леки от монолитните постройки и респективно предоставят по-висока устойчивост при земетресения. Конструкцията на сглобяемите къщи осигурява по-безопасна среда при земетресение, тъй като се състои от много малки сглобки (вместо малко на брой и големи сглобки), които разпределят натоварването при земетресение в повече посоки и опасността едно съединение да се пренатовари е много малка. Многото сглобки също позволяват на сградата да разполага с известна гъвкавост. От друга страна дървото само по себе си като материал понася големи еднократни натоварвания и е по-еластично в сравнение с бетона. Използваните в сглобяемите къщи OSB плоскости заедно с дървените елементи също създават диафрагми, които са много ефективни при земетресения. Леката конструкция допринася и за улеснени спасителни действия при евентуални разрушения.
  • силни ветрове / урагани / торнада: При повечето торнада скоростта на вятъра е до 177 km/h, а най-силните могат да достигнат скорости на вятъра над 480 km/h, но такива торнада не се срещат в България. Ураганните ветрове с код червено в България достигат до 90 км/ч в населените места като нанасят най-вече щети върху комините и покривите, тъй като силата на вятъра е слаба поради наличието на съседни постройки. Теглото на 100 м2 основа на сглобяема къща е над 70 т и тя е здраво свързана с конструкцията, което не може да доведе до пълно разрушение и разкъсване на целостта на къщата.