Всички съоръжения за детски площадки се проектират, изработват и монтират в съответствие с БДС EN1176 и разпоредбите на НАРЕДБА N1/12.05.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
Поставяме на първо място сигурността на децата при досег с конструкциите, поради което използваме само екологични материали, безопасен лак и боя за обработка на съоръженията, и задължителни укрепителни елементи.